Раздел "Дреболии"
хумористични материали, всякакви дребни разсъждения по злободневни проблеми и други подобни"Бисерна" тема по история - от първия изпит

"Бисерна" тема по история - от втория изпит

Разни дребни нещица

"Бисерна" тема по история - от втория изпит, лято 2006 г.


Обратно на главната страница