Разни интересни нещица


     От египетската митология, разговор между божествата Тот и Тамус (Амон). Тот е нещо като гръцкия Прометей, а Тамус е върховното божество. Тамус упреква Тот за изобретяването на писмеността:
     « Това твое изобретение всели в душите на научилите се забрава, тъй като паметта им ще бъде лишена от упражнения: ще започнат да си припомнят отвън, доверявайки се на писмото, по външни знаци, а не от вътре, от само себе си. Тъй че изглежда ти си намерил средство не за паметта, а за напомняне. Ти даваш на учениците си мнима, а не истинска мъдрост. Те ще научат много от теб подочувайки, без обучение и ще изглеждат многознаещи, оставайки всъщност невежи, хора трудни за общуване. Те ще стават мнимомъдри вместо мъдри »

(на езика на древните египтяни фразата, обозначаваща "писмен език" значи също и "езика на боговете")
Цитат от книгата на Карл Сейгън "Драконите на Едем".

Обратно