Раздел "Проекти"

Проект "РККА" - за състоянето на Червената армия (тогава наричаща се "Рабоче-Крестьянская Красная Армия") към 1941ва година.

Игри:
"Дипломатическа криза" - текуща форумна игра от 2018 г.


Първа форумна игра (2003та година)

Форумна игра от 2013 г., в два варианта на сайта, единият е временен: Дипломация IV, (2013та година)

А другия ще е постоянен и ще бъде изцяло оформен след края на играта: Дипломация IV

От останалите игри не са останали кой знае какви архиви.
Обратно на главната страница