историческа работилница (знак) връзка към сайта Голъмово ъгълче

"Историческа работилница"

"...Всяка игра има свои правила. Тези правила определят законите, управляващи временния свят, създаден от играта. Те са задължителни и неоспорими. Във връзка с тези въпроси можем да цитираме задълбочената мисъл на Пол Валери: "По отношение на една игра не е възможен никакъв скептицизъм." Правдивостта на тази мисъл е неоспорима. Нарушаването на правилата руши света на играта..."

Й. Хьоизинха, "Homo Ludens"

Тук ще намерите всичко, което има да се знае за работилницата и тези, които я създават и поддържат.

Идеята за това, което се опитваме да въплътим в този сайт е отдавнашна, но важни фактори като леност и липса на концентрация пречеха тя да се реализира във възможното великолепие (е, все още изпитваме затруднения от същия характер). Вероятно всичко започна нормално - с интереса към историята, споходен от сходни чувства към настолните игри, отиграващи исторически (или историоподобни) сценарии. Макар че ако трябва да копаем наистина дълбоко то е възможно на дъното да открием зацапаната от пръстта и поокъсана от старост и употреба кутия на една конкретна настолна игра - "Дипломация", с която в нашия случай започна всичко. Тя по един несъвършен, но вълнуващ начин, даваше възможност да се "преиграе" Първата световна война - или поне началните месеци. Човек заинтересува ли се веднъж от подобни неща стремежа към подобряването на съществуващите игрови системи е неизбежен (нашето мото е - винаги има накъде да се подобрява). Целта на тези преработки и създаване от нулата е: да отговарят на историческия контекст; да позволяват преиграването на ситуацията по различен от случалия се в реалността начин; процеса на игра да е забавен и завладяващ. Макар че проверката за успешност на системата е възможността да се повтори достатъчно точно това, което си мислим, че реално се е случило в съответната историческа ситуация, при това без извънигрови побутвания в тази насока.

Така се стигна до различни проекти и идеи, които преди време (около 2002 година, ако не се лъжем) доведоха до реализирането на една форумна игра. А след това и до други.
С времето материалите по игрите се изгубваха, а липсваше и системност в разработването и провеждането им. Това ни доведе до мисълта, че ако всичко се събере на едно място, то ще може по-лесно да се обхване с поглед, а и ще избегнем информационните загуби. Така се стигна до появата на www.history-simulations.net - название говорещо само за себе си (макар и все още словата да са изписани само в съзнанието ни) и до това местенце, което е нещо като работно сърце на сайта. Така че "историческа" защото ще се опитваме (макар и несръчно и абстрактно) да пресъздаваме моменти от историята на човечеството (макар че "псевдо-историческо" вероятон е по-близко до намеренията ни) и "работилница" защото... е, защото тепърва сами ще изработваме всичко, което ще ни е необходимо. Смятаме, че като любители на историята и на игрите можем да съчетаем уменията си и да създадем инструменти за създаване на алтернативна история, т.е. за историческо моделиране, а ако това се окаже изпитание не по зъбите ни, то поне да създадем игри, които ще ни е инетресно да играем. Всичко това без някакви особени претенции, като игра.

Предполагаме, че ще се намерят люде, които да изразят съмнения в адекватността на добавката "исторически" към подобни проекти. Уважаваме и разбираме правото на всекиго да вярва в нещо и да отстоява мнение, а и не бихме се изненадали, ако се случи някой професионален историк да намине насам, да си изгради сходна позиция. Но все пак и ние имаме своите основания да изберем това определение.

Историята се занимава с това, което се е случило и поради това много хора намират за справедлива мисълта, че в тази наука не може да се използва условно наклонение. Но между реално случилото се в миналото, преживяно от огромно множество хора и за което всеки от тях има своя версия, и това, което историята успява да реконструира на основата на извлечените информационни фрагменти, има определена разлика. Това ни навежда на мисълта, че историята като научен процес води до изграждането на версия за миналото, която е значително по-подредена и систематизирана от реално случилото се и тя съумява да изградиинтепретация на миналото, а не негово точно пресъздаване. Историята съвсем не ни дава еднозначнаст и завършеност, с каквито атрибути често я украсяваме.

Ако продължим да крачим по пътя на тези аналогии, то можем да решим, че историята, която се ограничава само да разказва не ни е достатъчна. Ние предпочитаме да я виждаме като наука опитваща се да си представи миналото в движение с всичките му възможности, за тази цел е необходима една алтернативна история. Последното може да се реализира под формата на "алтернативна" или "екпериментална" история и съответно се нуждае от своето "експериментално поле". Разбира се, без някакви академични претенции, а като възможното, котео група ентусиасти-любители могат да постигнат и с надеждата, че все пак това ще е повече от полза, отколкото във вреда.

Разбира се, "историческа" или по-скоро "псевдо-историческа" (но тази малко тромава съставна думичка не е много удобна за изписване в знак, та затова я оставяме тук) е донякъде условност, удобство. Повечето проекти, които ще намерите тук са фантастични, приказни или в най-добрия случай - използват за база измислена реалност. Но системите, които изграждаме зад тях се опират на нашата реалност и история. Просто фантазията ни предоставя по-добър начин за изпробване на едакватността на творенията ни - когато играчите не са обвързани от рамките на собственото си познание за това какво сее случило.

Основният акцент в игрите ни е военният, така че вероятно е също толкова спарведливо да би било названието "военно-историческа" работилница. Самите игрови проекти за удобство са разделени по категории: стратегически, т.е. такива, които пресъздават войната на политическо ниво; оперативно-тактически, т.е. такива, които се опитват да съчетаят в една система както оперативната страна (операциите, снабдяването), така и тактическата (сраженията, боевете), като обикновено акцента пада върху първото. И чисто тактически, т.е. такива системи, които се опитват да пресъздадат отделни сражения или битки.

Игровите системи, които обмисляме ще бъдат пресъздавани по два начина: като настолни игри и като форумни игри. Първите поне засега ще предлагаме (щом има завършени) като pdf-файлове с инструкции в стил опечатай, изрежи, залепи и сглоби сам. Ако нещата потръгнат и има смисъл, възможно е по-късно сами да изработваме и предлагаме готови настолни игри, но засега нещата са далеч от този етап.
Форумните игри се провеждат изцяло в Интернет и по тази причина са по-лесни (поне откъм разходи и удобство). Те се провеждат по принцип в рамките на форум "Бойна слава", като могат да бъдат или изцяло форумни (целият информационен обмен се извършва в теми във форума БС), било то като комбинация от форумни теми и съобщения по електронна поща. Цялата информационна съставляваща - както правила и картинки, така и ход на текущата игра, ще де разполагат на отделна страница в рамките на "Историческа работилница".

В проекта в момента участват основно двама души - месир Воланд и gollum (това са прякорит, които използваме във форум "Бойна слава"). Ние се занимаваме с идеите и реализацията им в игрови системи (макар с оглед на времето, което можем да отделяме за това, всичко става много по-бавно, отколкото би ни се искало). С времето и ако нещата потръгнат е възможно в поректите да се включат допълнителни участници.


За контакти с екипа на Историческа работилница: vvpeev@gmail.com

"Историческа работилница" © 2007 г.