историческа работилница (знак) връзка към сайта Голъмово ъгълче

Форумни тактически игри

В "НОВИНИ" ще намерите обяви за започващи или провеждащи се в момента стратегически форумни игри (най-често набиране на (допълнителни) участници).

В секция "ГОТОВИ ИГРИ" ще намерите описание на всички вече завършени игорви системи, по които могат да се провеждат игри в момента или в бъдеще. Всяка такава система получава собствена под-страница в "Историческа работилница". В секцията са изброени имената на игровите проекти, кратка иформация за същността им и връзка към страницата им.

В секция "ИГРИ В РАЗРАБОТКА" ще намерите описание на всички игрови системи, по които се работи активно в момента. Това са системите, които са минали етапа на първоначална идея и вече са навлезли в тестова фаза. Всеки от тези проекти също има собствена страница. По някои от тях е възможно и ограничено тестване с участие на играчи (обикновено на конкретна под-система). Обячи във връзак с това ще намерите в секция "НОВИНИ" на този раздел.

Накрая, в секция "ИГРИ В ПРОЕКТ" ще намерите кратко описание на проектите, които се обмислят в момента. На този етап от жиота на една игра (тя все още не е нищо повече от набор от идеи) не е сигурно дали ще успеем да преминем от проект към реална разработка (и най-вече кога ще стане това), затова все още игрите си нямат собствена страница. С времето, ако проекта се придвижва успешно, той ще премине в категория "ИГРИ В РАЗРАБОТКА".

Ако имате собствена идея или смятате, че можете да допринесете към конкретен проект (или да дадете мнение по него), то можете да сторите това било то на адреса ни за връзка (посочен в долния край на страницата) или във форум "Бойна слава" (раздел за игри и алтернативна история).

Базови игрови системи

"БАТАЛИЯ": система за симулация на отделен бой (тактически сблъсък между две "армии"). Бойното поле е изобразено като карта, разделена на шестоъгълни полета. За всяко се пази информация за височина, тип местност / релеф / покритие. За всяка граница на шестоъгълник може да се задава тип на прехода към съответната съседна граница (плавен, рязък: целта е да се симулират склонове, дерета и прочее, т.е. проходимостта допълнително се регулира от съотношението между височините на двата съседни хеса и вида на границата между тях). Военните единици са представят като групи фигури (хора), със задаване на формация (целта е да се определеи съотношение между задействани непосредствено в сблъсъка и тактически резерв, т.е. хора, които не могат да участват директно - при по-дълбок строй за симулация на войни от Средновековието или по-рано). Удобна е за сравнително малки бойни полета (стандартен размер 18 на 24 хекса) и сравнително малък брой единици (20-30 единици от всяка страна). Най-добре е да се използва за симулация на сражения с хладно оръжие, т.е. Античност, Средновековие или приказни битки. Сравнително проста система, която е удобна и за настолна игра. Може да се играе от двама души едни срещу друг или от отбори „два по трима души“.
Когато я завърша, имам намерение да я използвам както за симулация на средновековни сражения, така и като елемент в оперативно-тактическата игра "Кхъм: Битката за Средната земя".
Статус: в разработка ~40%.

"ГЕНЕРАЛ": базова система за симулация на сражение. Бойното поле е аморфно, разделено на квадранти, използват се реални мерни единици и бойни единици. Подходяща е за симулация на неголеми сражения, защото иначе сложността ще е прекалена. Може да се ползва за всякакви сражения от барутната епоха и по-късно.
Статус: в разработка ~20%.

.


НОВИНИ:


ГОТОВИ ИГРИ:


ИГРИ В РАЗРАБОТКА:


ПРОЕКТИ:

"Генерал: 1800"- система за тактически сражения в Наполеоновата ера.

"Баталия: Средната земя"- вариант на системата "Баталия", но за фентъзи битки. Може да се използва като модул за тактически сражения в оперативно-тактичесакта игра "Кхъм: Битката за средната земя".

"Баталия: Вертикалия"- вариант на системата "Баталия", но за тактически сражения между въздушни бронирани кораби и ВМС. Вариация на система, която един ден може да се използва като вътрешна за симулация на тактическите сражения в оперативно-тактическата игра "Вертикалия".

"Баталия: Далечни Звезди"- вариант на системата "Баталия", но за тактически сражения между космическите сили в рамките на света на "Далечни Звезди". Идеята е един ден, ако се автоматизира и изпипа достатъчно, да може да се използва в оперативно-тактическата игра. Дотогава ще се пробва, а може би и игра като самостоятелна игра.


За контакти с екипа на Историческа работилница: vvpeev@gmail.com

"Историческа работилница" © 2007 г.