историческа работилница (знак) връзка към сайта Голъмово ъгълче

Описание на това как "работят" космическите кораби в играта

Описание на всички военни космически кораби и совалки в играта, техните характеристики и специални способности и значението им, съпроводено от кратко пояснение за това как "работят" тези неща в сражение. Петте страни в играта използват една и съща техника, така че всички имат достъп до едни и същи видове въоръжение с едни и същи параметри. Индивидуални промени са възможни само чрез технологично развитие, но тези възможносит са ограничени, т.е. всички ще имат достъп горе-долу до едно и също. Въпрос на стратегия е какво ще ползват.

СОВАЛКИ

Совалките са малки космически кораби, които не могат да се движат по картата самостоятелно. За да използват совалки, играчите имат нужда от кораби-совалконосачи - в играта използвам названието "каравели" (малки совалконосачи) и "галеони" (големи совалконосачи), - чийто корпуси са пригодени така че да могат да "носят" совалки в хангарите си и да ги изстрелват или прибират чрез доковете. Всяка единица хангар позволява разполагането на една ескадрила совалки. Всяка единица хангари позволява обслужването на една ескадрила совалки. Под "обслужване" се разбира подготовка за нов полет.

Совалките са най-евтините бойни кораби в играта. По време на сражение техните дейстивя се "смятат" първо, преди всичко останало. Изтребителните совалки (скаути, прехващачи и изтребители) се използват за защита от чужди ударни совалки, за разузнаване, за прикритие на собствените ударни совалки или за прехващане на вражески ракети. Ударните совалки се използват за нанасяне на удари по вражеските кораби. Бомбардировачите използват телепортиращи се бомби, торепдоносците - преминаващи през ПМ-пространството торпеда, а щурмоваците и останалите совалки в противокорабна роля използват противокорабни ракети. Совалките могат да се използват за действия извън хекса, в който се намира тяхната ескадра: разузнаване или нанасяне на удари.

Тези предимстав си имат цена: совалките са много "крехки" и носят ограничен боекомплект. Ударните совалки могат да действат активно само един тактически ход, след което губят два хода за презареждане. Изтребителните совалки могат да десйтват активно два хода, след което презареждат два хода. Вторият недостатък е, че ако совалконосача (а това са крехки кораби) бъде унищожен, това ще означава и загуба на совалките.

Совалките се използват само под формата на тактически подразделения: ескадрили. Всяка ескадрила може да бъде съставена само от един тип совалки. Всяка ескадрила получава обща мисия (или задача) по време на сражение. В обща бойна линия с корабите (като част от дозора или пикета) всяка ескадрила заема една клетка / позиция от бойния строй. По време на сражение се ползват отделно от дивизиите на корабите (могат да бъдат част от тях само в предварителния ход на сражението), като всяка ескадрила се насочва срещу определена част от бойния строй на вражеската ескадра. Изборът на мисията влияе върху параметрите на совалките, т.е. изменя ги. Мисиите могат да бъдат "разузнавателна" (увеличаване на разузнаването, прикритието, скоростта, маневреността и камуфлажа; намаляване на офанзивните и дефанзивни възможности), "ударна" (намаляване на разузнаването, прикритието, скоростта, маневреността и камуфлажа; придобиване на възможност да се нанасят щети на кораби), "ескортна" (совалките ще охраняват гурпа от ударни совалки, т.е. ще се опитат да ги защитят от нападение на чужди совалки), "патрулна" (совалките ще охраняват определена част от бойния строй и ще атакуват вражески совалки, които десйтват срещу тази част от бойния строй).

Характеристики на совалки

Совалките имат следните параметри, котио се използват при сражение

Задаването на различна мисия за ескадрилата влияе върху някои от параметрите.

Бой между совалки

Параметрите на совалките при совалков бой работят по слединят начин. Първо се сравняват инициативите на двете ескадрили (ако в сражението участват повече ескадрили, първо водещият ги разпределя кой с коя ще се сражава). Например, една срещу друга стоят две ескадрили изтребители. И двете имат инициатива 8/4. Първата ще я наречем ескадрила "А", втората "Б". "А" има актуална инициатива 12, а "Б" 10 (падат се 4 и 2). И двете ескадрили имат сила 8. 2-те точки предимство в инициативата за "А" й дават 2/4 предимство в атаката и 2/2 случайно предимство в маневреността. Т.е. при атаката предимството е разликата в инициативата/двойната разлика в инициативата, а при отбраната е само разликата в инициативата и при двете стойности.

Атаката на изтребителните совалки (приемаме, че са с една и съща мисия) е 6/6, маневреността е 12/8, а защитата им е 4, антисовалковата щета е 2. За атака и отбрана се хвърля по един зар за всяка екадрила. След това атаката се умножава по силата на ескадрилата, маневреността се използва така. Това означава, че за "А" ще е атака 8/8 и отбрана 12/12, а за "Б" 6/6 и 10/10 (заради предимството в инициативата). И двете ескадрили имат по 8 совалки, резултатите са атака "А" 12 (пада се 4), атака "Б" 8 (пада се 2), отбрана "А" 18 (пада се 8), а отбрана "Б" 13 (пада се 3). Атаката на "А" се дели на отбраната на "Б", атаката на "Б" се дели на отбраната на "А". Резултатите са "А" 96/13=7 попадения (успешни атаки), резултатите за "Б" са 64/18=4 попадения. Ескадрила "А" понася 4*2=8 щета, а ескадрила "Б" понася 7*2=14 щета.

8 щета означава загуба на две совалки (всяка има 4 защита), ескадрила "А" остава с 6 активни совалки.

Ескадрила "Б" разпределя 14 щета - три совалки са унищожени и още 2 щета е записана за следващи ходове. Ескадрила "Б" остава с пет совалки в строя.

По сходен начин се смята атака на изтребителни срещу ударни совалки - отново се ползват атаката, отбраната, защитата и щетата.

Атака на совалки срещу кораби

Повечето кораби имат средства за защита от совалки: леки ракети, лазерни оръдия и флак. В зависимост от обсега на атакуващите средства и отбранителните системи се разпределят фазите на сблъсъка. Винаги първо (преди всичко останало) се смятат действията на совалките, т.е. първо совалките атакуват корабите, чак след това корабите се атакуват едни други.

Самата атака срещу кораби се изчислява, като се взема атаката на цялата ескадрила и се дели на ефективната отбрана на целта или целите (водещият преценява дали огънят на ескадрилата ще се раздели на повече от един кораб) и се делят, което дава броя попадения. За определяне на щетата от тях се използва щетата срещу кораби на ескадрилата. ПМ-атаката се ползва при атаки срещу бригантини.

Нека вземем за пример атака на една ескадрила торпедоносци срещу една фрегата. Фрегата, да речем, разполага с 2 лазерни оръдия, 8 клетки леки ракети и 2 флак батареи. Леките ракети - 20, лазерните оръдия - 10, а флакът - 2. Совалковите торпеда имат обсег 8. Т.е. първо ще сметнем атаката на леките ракети и лазерните оръдия в този ред, след това совалките ще атакуват с торпеда, флакът няма да може да вземе участие, защото совалките ще се махнат преди да навлязат в обсега му. Фрегатата има (примерно) защита 2, броня 2, поле 8, атака срещу совалки 8/12, торпедна отбрана 12/8 + половината от маневреността й като случаен бонус (маневреност 20 - половината е 10). Леките ракети имат бонусна атака 8/4 и щета 2, лазерните оръдия 2/4 (щета 4), а флакът 0/10 и щета 1. Совалковите торпеда имат атака 10/20, щета 10-20, торпедоносците имат отбрана 4/8 и защита 8. Ескадрилата торпедоносци има сила 6.

Първо смятаме атаката на леките ракети - 8 леки ракети, за всяка се хвърля отделно 16/16, пада се 197 атака. Отбраната на ескадрилата е 8 (пада се 4), в резултат на това има 8 попадения (средно 26 при необходими 8), т.е. совалките понасят 16 щета. Ракетите унищожават две совалки.

След това идва ред на лазерните оръдия. Те имат атака 10/16 и са две, т.е. общо се смята 20/32 и се получава 27 (пада се седем). Отбраната на совалките е 4/8, но когато са изправени срещу лазерни оръдия, тя се удвоява, т.е. става 8/16. Пада се 9 и отбраната им става 17. 27/17=1, т.е .имаме едно попадение. То нанася 4 щета, т.е. записваме 4 щета на един от торпедоносците.

Сега идва ред на торпедоносците да атакуват. Четири торпедоносеца атакуват с ПК-атака от 10/20 (щета 10-20). Атаката им е 96. Отбраната на фрегатата е 12/18, пада се 2, т.е. 14. 96/14=7, т.е. имаме четири попадения. Хвърля се зар за варираращата част от щетата, т.е. четири зара от 1-10. Фрегатата понася 58 щета. Защитата на фрегатата е 4 (2 + 2 броня, полето се игнорира), т.е. тя понася 58/4=14 стъпки щета на бойната си устойчивост, плюс 2 допълнително щета. Тъй-като бойната устойчивост на една фрегата е от порядъка на 8-10 стъпки, тя е анихилирана. Т.е. една ескадрила торпедоносци със загуба на два торпедоносеца (една трета от силата) успява да унищожи една фрегата.

Характериситки на совалките в играта

Скаутът, прехващачът и изтребителят са трите типа изтребителни совалки; бомбардировач, торпедоносец и ловец са трите ударни совалки. За изтребителните совалки данните за ПК-въоръжение са активни само при изпълнение на ударна мисия. Данните в таблицата са осонвни за всеки тип совалка, като за СКАУТ основната мисия е "РАЗУЗНАВАНЕ", за ПРЕХВАЩАЧ е "ПАТРУЛ", за ИЗТРЕЛИТЕЛ е "ЕСКОРТ", останалите три имат само по един тип мисия ("УДАРНА").

Брой активни ходове в сражение: СКАУТИТЕ могат да бъдат активни 2 хода, ПРЕХВАЩАЧИТЕ - 3, ИЗТРЕБИТЕЛИТЕ - 4. Всички изтребителни совалки, когато изпълняват ударна мисия могат да бъдат активни само един ход. БОМБАРДИРОВАЧИТЕ и ТОРПЕДОНОСЦИТЕ могат да бъдат активни само един ход. ЛОВЦИТЕ могат да бъдат активни 3 хода.

Боекомплект - СКАУТ: 1 боеприпас; ПРЕХВАЩАЧ: 2 боеприпаса; ИЗТРЕБИТЕЛ: 3 боеприпаса; БОМБАРДИРОВАЧ: 5 боеприпаса; ТОРПЕДОНОСЕЦ: 10 боеприпаса; ЛОВЕЦ: 10 боеприпаса.

совалка ини. АС-ат. АС-повр. АС-отбр. ПК-отбр. защ. ПК-ат. ПМ-ат. ПК-щета ПК-ор. раз. патр. кам. прехв.
СКАУТ 12/12 4/4 1 12/10 14/12 2 4/2 0 2 ракета 40 40 60 1
ПРЕХВАЩАЧ 10/10 10/6 2 12/8 8/6 4 6/4 0 3 ракета 30 20 40 4
ИЗТРЕБИТЕЛ 8/10 8/8 3 10/8 12/6 6 8/8 0 3-6 ракета 25 18 30 2
БОМБАРДИРОВАЧ 4/6 2/6 1 6/8 12/18 8 18/12 0 10-20 бомби 10 8 20 0
ТОРПЕДОНОСЕЦ 2/8 3/7 2 4/6 16/24 6 10/20 15/5 20-40 торпедо 10 8 20 0
ЛОВЕЦ 6/8 4/6 2 6/8 12/12 5 8/12 20/20 8-16 мини 14 12 25 0

Видове совалки

В играта има следните типове совалки:

 1. СКАУТ: скаутските совалки са малки и се използват за разузнаване - било то като оперативна задача или като елемент от дозора в тактическо сражение. Скаутите са леко въоръжени и могат да се сражават с други типове совалки. Високата маневреност (инициатива) ги прави ефективни, но носят сравнително малко оръжия. За сметка на това са сравнително добри в отбарна срещу совалки. Мисия разузнаване е основна. Могат да се възлагат вместо нея "патрул", "ескорт" или "ударна". Имат малка бойна устойчивост.
  Патрулна мисия: инициатива -2/-2, атака +2/+4, АС-щета 2, прехват: 1 | Ескортна мисия: инициатива -2/-4, атака 0/+3, АС-щета 2, прехват: 1 | Ударна мисия: инициатива -6/-8, атака -2/-2, АС-щета 1. Сила ескадрила: 10.
 2. ПРЕХВАЩАЧ: средни по размер, много бързи и маневрени совалки. Добри са за ескортни и патрулни мисии. Имат много висока способност за прехват. Патрулната мисия е основна за прехващачите.
  Разузнавателна мисия: инициатива +2/+2, атака -4/-2, АС-щета 1 | Ескортна мисия: прехват: 3 | Ударна мисия: инициатива -4/-4, атака -2/-2, АС-щета 1. Сила ескадрила: 8.
 3. ИЗТРЕБИТЕЛ: средни по размер многоцелеви совалки. Ескортната мисия е основна.
  Патрулна мисия: инициатива +1/+2, атака +1/+2, АС-щета 4, прехват: 3 | Разузнавателна мисия: инициатива +2/+2, АС-щета 2 | Ударна мисия: инициатива -2/-2, АС-атака -2/-2, АС-щета 2. Сила ескадрила: 8.
 4. БОМБАРДИРОВАЧ: тежки специалирани совалки, въоръжени с телепортационна бомбарда, единствената единица в играта, която е екипирана с това високоефективно, но тясно специализирано оръжие. Могат да изпълняват саму ударни мисии в космическо сражение.
  Сила ескадрила: 6.
 5. ТОРПЕДОНОСЕЦ: тежки специализирани совалки, всяка е въоръжена с по един торпеден апарат и носи едно торпедо в него. Могат да се използват само в космическо сражение за торпедоносни удари. Играчът може да определя предпочитана форма на торпедна атака - далечна, средан или близка. Екипирани са с флак-каронада за самозащита.
  Сила ескадрила: 6.
 6. ЛОВЕЦ: ловните совалки се използват за борба с ПМ-кораби (бригантини). Могат да изпълняват и ПК-мисии.
  Сила ескадрила: 6.

Ескадрила

Совалките се използват само под формата на ескадрили. Всяка ескадрила има няколко колективни параметъра, които се следят от водещия:

ПАРАМЕТРИ НА КОРАБИ

В тази секция ще разгледам всички числови параметри и специални сопсобности на военните кораби в играта. Ще ги разделя в три секции: стратегически параметри, оперативни параметри и тактически параметри. Първите се отнасят до действията на картата, връзката с икономическата система и оценката на победата в играта. Вторите се отнасят до мисиите и логистиката. Третата група от параметри се използват само по време на сражение.

Стратегически параметри на космическите кораби

Стратегическите параметри се използват по време на административните ходове, т.е. това са неща като издръжка на кораба, цена за производство или поправка, логистични точки за разполагане, показател за военна мощ. Стратегическите параметри се отнасят до административните ходове, т.е. това са неща като издръжка на кораба, цена за производство или поправка, логистични точки за разполагане, показател за военна мощ.

Всеки кораб има издръжка в дублони, която се заплаща от притежаващия го играч всеки ход. Издръжката се посочва с една стойност. Корабите, които са поризведени но не са разположени, заплащат 20% от цялата издръжка. Военните кораби, изпълняващи конкретна мисия могат да налагат модификатори върху размера на издръжката за оперативната фаза. Издръжката се плаща на ход (административна фаза), като стойността се изчислява на база на наличните кораби към началото на хода: активни и неактивирани. Издръжката се заплаща предварително и върху нея не се отразява фактът, че някой кораб може да бъде унищожен в една от трите административни фази на хода.

Цената за строеж се посочва в единици продукция. Поправката се извършва на база на загубени единици "сила" (стъпки от живота на единицата) и може да изисква единици продукция и / или единици рекрут.

Логистичната цена или "цена за разполагане" задава колко логистични точки са необходими, за да се разположи единицата на картата (по време на административна фаза на ход).

Показателят за военна мощ (ранг) се задава само за бойните кораби. Използва се от водещия за изчисляване на пълната военна мощ на всяка от страните.

Оперативни параметри

Оперативните характеристики и способности на корабите се отнасят до оперативните фази на всеки ход и се прилагат на картата на играта - било то върху отделни хексове или върху сектори.

Списък с оперативни параметри и значението им:

Списък със специални оперативни възможности на корабите:

Тактически параметри

Тактическите параметри на корабите се използват само по време на сражение. В тази секция ще се опитам да обясня подробно и ясно как функционират тези параметри. Подчертавам, че разбирането на това как точно работи системата не е задължително за да се участва в играта и да се провеждат сражения. По време на сражение играчите ще получават обобщен "разказ" за случващото се без конкретните стойности на случайни числа, зар и прочее - само попадения и ефект от тях. Т.е. играчите спокойно могат да се отнасят към тази част от системата като към "черна кутия" и да гледат само какво се получава на изхода. Но ако желаете да имате по-точна представа за това какви са възможностите на отделните видове кораби в сражение и защо се клучват нещата по определен начин, можете да прочетете тази секция.

ОПИСАНИЕ на кораб

Опитал съм се да опростя максимално системата (която първоначално бе разработена за оперативно-тактическа игра), така че хем на мен да ми е по-лесно да водя сраженията, за вас като играчи - да е ясно кое как се използва, като същевременно се запази определена функционалност и възможности за стратегически и тактически избор. Издръжливостатн на повреди на всеки кораб се описва чрез един параметър: "живот". С намаляване на устойчивостта на всеки кораб ще намалява и неговата бойна ефективност. Тъй-като искам този процес на намаление да не е равномерен, т.е. едновременно на всички параметри (искам да се отрази случайността на това коя секция на кораба е поразена по време на сражение), а и за да задам "ритъма" на редуциране на бойните възможности на кораба, към този базов параметър използвам още три параметъра. "Подвижност" отразява подвижността на кораба; "защита" - неговата способност да намалява вероятността да бъде улучен, по същество, енергиен щит, защитаващ кораба; "сила" - неговата способност да атакува. Всеки от тях работи просто като делител на устойчивостта на кораба. Например, ако даден кораб има живот 20, движение 10, защита 7 и сила 4, това означава, че за всеки 10 единици живот има 1 "степен" движение; за всеки 7 единици живот - 1 единица защита и за всеки 4 единици живот - 1 единица сила. Т.е. ако загуби 4 точки живот, ще загуби 1 от силата си. Ако загуби 8 - ще загуби 2 от силата си и 1 от защитата си.

Към силата на кораба са "вързани" три типа атака: артилерия, флак и ПМ. Т.е. и трите зависят от параметъра "сила". Допълнително, корабите могат да имат ракетна или торпедна батарея, която се задава като брой "батареи" и общ брой боеприпаси (възможноситте за използване на торпеда и ракети са ограничени, за разлика от останалите три типа въоръжение). Всяка торпедна батарея позволява да се изстрелят две торпеда, всяка ракетна - да се изстрелят 4 ракети. Торпедните и ракетни батареи не са "вързани" към параметъра сила, но могат да бъдат унищожени при попадение в кораба (всеки път се хвърля зар за това събитие), при което нанасят щета на кораба. атаката за торпеда и ракети е една и съща, защото всички кораби използват едни и същи ракети и торпеда. Атаката на торпедата е 18, а на ракетите - 30. Торпедата нанасят 20 щета при успешно попадение (редуцира се от бронята), а ракетите - 8 (редуцира се от щита и бронята).

ОБЩИ ПАРАМЕТРИ и описание на това как работят.

Средства за нападение

БОЙНИ КОРАБИ

Всички играчи имат достъп до едни и същи типове кораби. Общо в играта има 10 бойни кораба.

БРИГАНТИНА

Бригантината е лек изцяло офанзивен кораб предназначен да служи като лек рейдер или като ловец на ескортни кораби. Въоръжена с леки лазерни оръдия и ракетна батарея. Защитното въоръжение се свежда до лека флак-батарея.

КОРВЕТА

Лек ескортен кораб, прадназначен за борба с ПМ-кораби (ескадри от корвети могат да се ползват за отбрана на сектор от фантоми) и охрана от совалки. Има базови възможности срещу вражески кораби. Може да засича и премахва минни полета. Въоръжена е с батарея ПМ-мортири, мощна флак батарея и леко лазерно оръдие.

ФРЕГАТА

Ескадрен ескорт. По-скъпа от корвета, но и с повече възможности да изпълнява отбранява ескадрата от ПМ-кораби и совалки. Добра атака срещу леки кораби (небронирани). Батарея лазерни оръдия, две торпедни батареи, една ракетна батарея и две мощни флак-батареи, комбинирани с флак-ракети за дивизионна охрана.

РАЗРУШИТЕЛ

Среден кораб, оптимизиран за офанзивни задачи срещу средни и тежки кораби. Осноното му въоръжение са четири торпедни батареи и четири ракетни батареи. За самозащита разполага с леки лазерни оръдия и лека флак-батарея.

РЕЙДЕР

Среден евтин кораб, оптимизиран за рейдер. Бърз, слабо защитен, но равнително добре въоръжен с две ракетни и две лазерни батареи.

КРЪСТОСВАЧ

Среден кораб, оптимизиран за рейдове, лов на рейдери и разузнаване с бой. Сравнително скъп, но балансирано въоръжен и екипиран.

БРОНЕНОСЕЦ

Тежък, бавен и много добре защитен кораб с добра огнева мощ. Основна на бойната линия.

ДРЕДНАУТ

Най-добрия артилерийски кораб - оптимален като огнева мощ и подвижност, прилично защитен, но много скъп.

СОВАЛКОНОСЕЦ

Кораб оптимизиран като база за совалки. Голям, тежък и сравнително скъп.

ФАНТОМ

ПМ-кораб, еквивалент на морските подводници, но дейстав в космоса. Основното му оръжие са торпедните апарати, главната му роля е да бъде рейдер. Има особено използване в състава на ескадра - като офанзивно средство или като ловец на себеподобни. ПМ-движителите са сложни и скъпи.

СПОМАГАТЕЛНИ КОРАБИ

Спомагателните кораби участват в ескадрите, но не изпълняват бойни функции. Има три типа спомагателни кораби.

ДЕСАНТ

ДЕсантът е специализиран кораб за транспорт / десант на армейски единици. Той разполага със собствени десантни катери и баржи (които не са представени отделно в играта), с които да провежда дасентна операция. Няма как да бъде завладяна планета без в състава на нашественическата ескадра да бъдат включени кораби от този тип. Разполагат с отбранително въоръжение, но не са бойни кораби.

ТАНКЕР (логистичен кораб)

Голям и не много бърз кораб, чиято основна задача е да носи / произвежда всичко необходимо за снабдяването и ремонта на бойни кораби.


За контакти с екипа на Историческа работилница: vvpeev@gmail.com

"Историческа работилница" © 2014 г.