историческа работилница (знак) връзка към сайта Голъмово ъгълче

"Звездна доминация" - секция за примери

Страницата все още не е завършена.

Примери с космически сражения

Пример №1: Малко космическо сражение

Космическо сражение между две малки ескадри. И двете изпълняват мисия "Охрана", но принадлежат на участници, които са в състояние на война.

Описание на ескадрите

Първата ескадра принадлежи на Окелон - ОЕ012 и е в състав 3 корвети (2 х "Албатрос", 1 х "Корморан"), 6 фрегати (1 фрегата "Призрак", 2 фрегати "Баракуда", 3 фрегата "Пеликан"), 2 разрушителя (1 х "Цербер", 1 х "Хидра") и 1 кръстосвач (1 х "Кентавър") - общо 12 кораба. Втората ескадра принадлежи на Нирдан - НЕ004 и също е сравнително лека като състав: 4 корвети (2 х "Корморан", 2 х "Албатрос"), 7 фрегати (3 х "Баракуда", 3 х "Пеликан", 1 х "Корсар"), 2 разрушителя (1 х "Цербер", 1 х "Ариел"), 1 кръстосвач (1 х "Аврора") - общо 14 кораба. Нирданската ескадра има известно преимущество в численост и сила.

Предварителни решения на Окелон за ОЕ012

Подредба по дивизии

Играчът решава да не заделя сили за дозор и патрул, а да съсредоточи цялата си налична сила в бойната линия на ескадрата си. ТОй разпределя силите си така: 2 корвети "Албатрос" и 2 фрегати "Баракуда" образуват лявото крило, подредени така: ОК001 "Албатрос" | ОФ002 "Баракуда" | ОФ003 "Баракуда" | ОК002"Албатрос". 2-та разрушителя и кръстосвача образуват центъра на бойния строй, подредени ОР001 "Цербер" | ОК001 "Кентавър" | ОР002 "Хидра". Дясното крило е съставено от 1 корвета и останалите четири фрегати, подредени така: ОФ003 "Призрак" | ОК003 "Корморан" | ОФ004 "Пеликан" | ОФ005 "Пеликан" | ОФ006 "Пеликан".

Заповеди към дивизиите

Играчът решава, че и за лявата дивизия и чентъра ще заложи на "атака", а за дясната - "задържане".

Предварителни решения на Нирдан за НЕ004

Подредба по дивизии

Ирачът с Нирдан решава, че съставът на ескадрата му не позволява да заделя прекалено много сили и също влага всичко в бойната си линия. Той разпределя силите си по следния начин: ляво крило НК001 "Корморан" | НФ001 "Баракуда" | НР001 "Цербер" | НФ002 "Баракуда" | НФ003 "Пеликан". Център: НК002 "Корморан" | НФ004 "Пеликан" | НР002 "Ариел" | НФ005 "Пеликан" | НК003 "Албатрос". Дясно крило: НК004 "Албатрос" | НФ006 "Корсар" | НФ007 "Баракуда" | НК001"Аврора".

Заповеди към дивизиите

Играчът решава, че лявото му крило ще действа с "атака", центърът със "задържане", и дясното крило също с "атака".

Ход на сражението

Предварителен ход на сражението - нулев ход

Нито един от двамата адмирали не азпилозва дозор или патрул, затова тази фаза на сражението се пропуска и директно се сблъскват двете бойни линии.

Първи ход на сражението

Лявото крило на окелонската ескадра започва сражение с дясното на нирданската .

Горна секция на бойното поле - ляво крило на Окелон, дясно крило на Нирдан

Окелонското ляво крило се устремява с пълна скорост напред и изминава 12 единици ("Албатросът" има маневреност 16, но "Баракудата" само 12, така че цялата дивизия се движи със скорост 12 единици). Нирданското дясно крило има заповед да поддържа максимална дистаниця (30 единици), затова се отдалечава със своята скорост от 12. Дистанцията се запазва на 30 единици.

На тази дистанция може да се ползват само ПК-ракети, които имат обсег 30. "Албатросът" има 2 тежки ракетници, а "Баракудите" по 4. Лявото крило на Окелон дава дружен залп от 10 тежки ракети (остават му още 8 ракти за "Албатроса" и по 12 за "Баракудите"). "Пеликан"-ите не разполагат с тежки ракетници, така че им остава само да се опитват да свалят идващите към тях ракети. Двата "Пеликан"-а изстрелат всеки по 4 леки ракети, вяска с точност 8 срещу точност 6 за ПКР. При зар от 1-12, леките ракети ще свалят своите цели, при 13-20 пропускат. За осемте ракети се пада 12, 9, 12, 3, 19, 4, 6, 15 - 6 ракети са свалени, а 2 са пропуснати. Общо 4 тежки ракети продължават към целите си - по 2 за всеки от двата "Пеликан"-а.

Следва последната линия на защита - флак. Всеки от двата "Пеликан"-а арзполага с по две флак-батареи, всяка с огнева мощ 8. Това прави общо 16 на кораб. Всяка ПКР има отбрана 10. Водещият хвърля по един зар 1-8 за атаката на флака и по един зар 1-10 за отбраната на ПКР, общо четири хвърляния за флак и четири за ракетите. Резултатите са 5, 2 за флака на първия "Пеликан" и 8, 8 за втория. ПКР получават 10, 9, 10, 9 - и четирите ракети "минават" през флака невредими и удрят целите си. Всяка ракета нанася 40 точки щета, така че всеки от двата "Пеликан"-а трябва да понесе по 80 щета. "Пеликан"-ите имат броня 3 и силово поле 20 точки. Бронята е с издръжливост 1, така че от първото попадение при всеки "минава" 17 щета, от второто - 38. Общо двете фрегати понасят по 55 щета. При стъпка 6 това прави по 9 стъпки на фрегата повредени и по 1 щета остава за нататък.

Н-Ф/П-012 (първата фрегата) губи от 4/1/0/2/1/1/2 девет стъпки така: 2 ПМ-мортири, 2 защита, 1 флак, 3 лека ракетница, 1 двигател.


За контакти с екипа на Историческа работилница: vvpeev@gmail.com

"Историческа работилница" © 2014 г.