историческа работилница (знак) връзка към сайта Голъмово ъгълче

"Звездна доминация" - играчи и игрови страни

Първата игра още не е започнала.

Република Герамино

играч: (прякор).
вътрешно-игрово име:
връзка:

Кралство Нирдан

играч: (прякор).
вътрешно-игрово име:
връзка:

Кралство Окелон

играч: (прякор).
вътрешно-игрово име:
връзка:

Република Солано

играч: (прякор).
вътрешно-игрово име:
връзка:

Тованска империя

играч: (прякор).
вътрешно-игрово име:
връзка:


За контакти с екипа на Историческа работилница: vvpeev@gmail.com

"Историческа работилница" © 2014 г.