историческа работилница (знак) връзка към сайта Голъмово ъгълче

Често Задавани Въпроси

В тази секция се събират и публикуват всички въпроси и отговори около игрите, провеждани от "Историческа Работилница" или за самата нея. Ако желаете да зададете въпрос моля използвайте адреса, публикувана в края на страницата.

01. Защо сте нарекли проекта си "Историческа работилница"?

Защото намирам, че това название достатъчно точно отразява същината на идеята - да създаваме игрови системи, които да възпроизвеждат (макар и в опростен и абстрактен вид - нещо, котео смятам за неизбежно с оглед на медиума: форумна игра или настолна игра) характеристиките на определена историческа реалност. Вероятно би било по-правилно да се наречем работилница за военни псевдои-исторически, приказни и фантастични игрови симулации, но е леко тромаво и трудно се получава добре изглеждащ знак. Но да поясня: "военни", защото военната история е в основата на интересите ни, а "псевдо-исторически", защото не се опитваме (поне в повечето случаи) да пресъздаваме конкретни исторически сценарии, а намеренията ни са други. Използваме каквото сме научили от реалната военна история, за да се опитваме да пресъздаваме наученото, но в рамките на измислени реалии (приказни или фантастични в този смисъл). Защото при рален исторически сценарий играчите трудно се абстрахират от знанието си за това какво се е случило в десйтвителност, а това прави самия сценарий не особено подходящ за изпробване на успешността на игровата система. Щом веднъж завършим (в достатъчна степен, защото процеса на изработване на система няма завършване, винаги има какво да се доработва) дадена система, ще е възможно с нея да се правят и исторически сценарии.

02. С какво се занимавате в "Историческа работилница"?

Измисляме системи от правила за различни типове форумни и настолни игри, както и всякакъв друг тип информационно осигуряване за провеждането на такива игри. И ги провеждаме :). Ако някой има нужда от създаване на игрова система (или елемент към нея - независимо логически или художествен), то с радост ще му предоставим услугите си.

03. Какво празбирате под "игрова система" или елемент от нея?

Игрова система е цялостна съвкупност от концепции, логика и математическа част (формули) за симулирането на вески един аспект на определена (игрова) реалност. Елемент от игрова система е същото, но отнесено само към един аспек тот играта (например, система за водене на наземни сражения или икономичека система). Тук съм сложил разришрено обяснение.

04. Къде мога да намеря информация за игрите, които се създават/играят от вас в момента?

В менюто горе ще намерите връзка към разделите за настолин и форумни игри, разделени според категории (стратегическ, оперативно-тактически, тактически), във всеки раздел има връзки и описания към различните проекти: тези в разработка, азвършените и, разбира се, провеждащите се в момента игри. Отделно е намерите връзка към секция с описание на текущите планове на работилницата.

05. Какво представляват тези игри?

Създаваме два типа игри - форумни или настолни. Форумните засега са основните. Наричаме ги така по навик, макар названието далеч да не е точно. Всяка игра е походова, което означава, че времето в нея е разделено на фази, които имат начало и край. В началото на всяка фаза играчите подготвят и пращат текстове със своите заповеди за този ход на посредника на играта. Следва фаза, в която той едновременно изпълнява техните инструкции. Когато тази фаза приключи, посредникът разпраща на участниците в играта отчет за резултата от техните дейстивя, с което приключва текущия ход и започва следващия, в който фазите се повтарят. Общуването между играчите и взаимодействието им с игровия свят са текстови, т.е. се извършват чрез писма, така че игрите са текстови. Винаги освен текстовата част има и някакви графични материали (например, карта на игровия свят), но тя е само помощна. В игрите по идея няма някакъв интерфейс различен от този, предлаган ни от самия език. Писмата се приемат и разпращат чрез електронна поща.
С настолните игри нещата са ясни.

06. Какво означава "водещ"/"посредник" на играта и какви са неговите функции?

"Водещ" или "посредник" наричаме човекът (или хората), който в играта представлява игровия свят, т.е. той/те изчисляват и преценяват взаимодействието на игровия свят с играчите. Тяхна отговорност е спазването на правилата на играта.

07. Безплатно ли е участието в игрите?

Да, напълно безплатно.

08. Как мога да участвам в някоя игра?

Можете да участвате в игра, която още не е започнала и в определени случаи - да се включите в игра, която вече се провежда. За целта трябва да има такава игра (което може да се провери в съответните раздели). Начините за заявяване на желание за участие обикновено са описани на страницата на самата игра. Но винаги можете да направите това и на адреса, изписан в долната част на тази страница.

09. Мога ли да използвам материалите от този сайт, включително и за да провеждам собствена игра?

Да, но има две условия. Първо, преди да го направите, трябва да ни информирате за това (да попитате): въпрос на уважение и учтивост (две качества, чиято липса често се усеща в интернет, та това ги прави ценни, поне в моите очи). Най-добре използвайте vvpeev@gmail.com за тази цел. Второ, задължително е да посочите авторството на игровата система или игровия модул, които ще ползвате - включително връзка към "Работилницата". Отново - въпрос на уважение. ЗА целта можете да използвате и този банер:
банер на Историческа Работилница

10. Мога ли да поръчам да ми създадете материали за игра по моя идея?

Да, екипът на работилницата приема подобни поръчки. Можем да разработим цяла игрова система, отделен игрови модул (например, военен, икономически, социален) или отделни графични елементи (да речем, карта, арт и прочее).


За контакти с екипа на Историческа работилница: vvpeev@gmail.com

"Историческа работилница" © 2007 г.