орнамент-заглавка

Любими цитати и афоризми

(с други думи, да се пробвам като джудже, търсещо подходящи гигантически рамене):

"Все наше копание в истории заключается в том, что, если один идиот что-то скажет, то потом с этим не справиться сорока философам."

Санислав Лем

"Лацелот: Что это? Кот! Она улыбается? Она совершенно спокойна! И отец ее весело улыбается. Ты обманул меня? Кот: Нет. Самое печальное в этой истории и есть то, что они улыбаются."

Евгений Шварц, "Дракон"

"Ну, все равно как историку-медиевисту на полном серьезе полемизировать с полоумным адептом академика Фоменко, доказывающим по известной метОде, что Англия и Япония - одно и то же: обе - островные империи, война Тайра и Минамото - это на самом деле война Алой и Белой розы, Ода Нобунага - это Ричард Третий, etc..."

Кирил Еськов, "Японский оксюморон"

"Но стената не служи само за защита. Защото, защитайваки от това, което заплашва отвън, позволява същевременно да се контролира и онова, което става вътре. Защото в стената все пак има проходи, има порти и вратички. И охранявайки тези места, ние контролираме кой влиза и кой излиза, питаме, проверяваме дали са валидни представените разрешения, отбелязваме си имената, взираме се в лицата, наблюдаваме, запомняме. Така тази стена е едновременно щит и капан, укритие и клетка.
Най-лошата страна на стената е това, че у много хоратя създава нагласата за защитници на стената, създава тип мислене, в който всичко преминава през стена, разделяща света на лош и нисш - външният, и добър и висш - вътрешният. При това съвсем не е необходимо този защитник да приссътва физически при стената; той може да бъде далеч от нея, достатъчно е да носи в себе си представата за нея и да се подчинява на правилата, които логиката на стената налага."

Ришард Капушчински, "Пътешествия с Херодот"

"Даже с просто око се виждаше, че пред мен стои фанатик. За съжаление, като всеки фанатик, и той беше склонен към прекалено крайни разсъждения."

А. и Б. Стругацки, "Вълните усмиряват вятъра"

"Тайният източник на хумора е не радостта, а тъгата."

Марк Твен

"Ако спориш с идиот, вероятността той да прави абсолютно същото е много голяма."

Марк Твен

"Жалко, че светът трябва да се отказва от толкова много хубави неща само защото били нездравословни. Аз лично се съмнявам, че създателят може да ни е дал някое подкрепително, което, използувано с мярка, да е нездравословно. Изключение правят само микробите. И все пак има хора, които упорито се лишават от редица неща - били те за ядене, пиене или пушене, - спечелили си по един или друг начин съмнително име. В името на здравето тези хора се отказват от какво ли не. И им остава едно голо здраве. Необяснима работа! Все едно да дадеш цялото си състояние за някоя крава, която вече не пуска мляко."

Марк Твен

"Шумът нищо не доказва. Кокошката, снесла яйце, понякога кудкудяка толкова силно, като че ли е снесла малка планета."

Марк Твен

"На света няма нито един паралел, който да не е убеден, че може да стане екватор, стига да му дадат право на това."

Марк Твен

"Често най-сигурният начин за дезинформация – е стриктно да се придържаме към голата истина."

Марк Твен

"Най-подходящ момент да започванете една статия настъпва тогава, когато сте я завършили успешно. По това време вече ви става ясно какво точно сте искали да кажете."

Марк Твен

Ако адът съществува, той безусловно е компютризиран.

Станислав Лем

Хората не желаят да живеят вечно. Те просто не искат да умират.

Станислав Лем

Закон на професор Тарантога: Никой нищо не чете; ако чете, нищо не разбира; ако разбира, веднага забравя.

Станислав Лем

"Бъдещето винаги изглежда по-иначе, отколкото можем да си го представим."

Станислав Лем

"Доброто и злото са асиметрични величини. Доброто не се позовава на злото, за да потвърди своята правота, а злото винаги изтъква за оправдание едно или друго добро."

Станислав Лем

"Глупостта е движещата сила на историята."

Станислав Лем

"Пътят към звездите минава през многогодишен престой в затворено помещение. Астронавтиката намирисва на затвор."

Станислав Лем

"Няма да има космически диалог. В космоса са възможни само монолози."

Станислав Лем

"Съвременната цивилизация е обмен в името на удобството."

Станислав Лем

"Нито една религия не може да направи нещо за човечеството, защото тя не е знание основано на опита. Разбира се, тя намалява «болезнеността от битието» за индивидите, а мимоходом увеличава сбора от нещастия, измъчващи всеки, именно поради своята безпомощност и бездействие спрямо масовите проблеми. Така че не трябва да я защитаваме, като полезно средство дори и от прагматична гледна точка, защото това средство е лошо и безпомощно пред проблемите на човечеството."

Станислав Лем

"Ако в политическите басни се говори за животни — значи времената са нечовешки."

Станислав Йежи Лец

"Ако си без гръбнак, не излизай от кожата си."

Станислав Йежи Лец

"Всеки век си има своето средновековие."

Станислав Йежи Лец

"Железни хора — изобщо не чувствуват веригите като чуждо тяло."

Станислав Йежи Лец

"В борбата на идеите загиват хора."

Станислав Йежи Лец

"Божието — богу, Кесаревото — кесарю. И какво остава за хората?"

Станислав Йежи Лец

"Имаше чиста съвест — никога не беше я употребявал."

Станислав Йежи Лец

"Когато чуеш: "Да живее прогресът", винаги питай: "Прогресът на кое?"

Станислав Йежи Лец

"Заповедното наклонение се променя. Преди удивителният знак приличаше на тояга, сега — на ракета.<"/p>

Станислав Йежи Лец

"Някои големи думи са толкова кухи, че в тях може да затвориш цели народи."

Станислав Йежи Лец

"Любовта към Родината не признава чужди граници."

Станислав Йежи Лец

"Не е за вярване, но лъжата е съществувала и преди да изобретят книгопечатането."

Станислав Йежи Лец

"Присъни ми се кошмар: бюрокрацията прераснала в държава, където неотдавна е била ликвидирана неграмотността."

Станислав Йежи Лец

"Не пиши кредото си по стените."

Станислав Йежи Лец

"Той беше верен знаменосец. Стискаше в ръце дръжката на знамето, без да отклонява вниманието си, дори не поглеждаше смяната на цветовете на платното."

Станислав Йежи Лец

"След изчистване на Историята от лъжите не е задължително да остане истината. Може и нищо да не остане."

Станислав Йежи Лец

"Цензурата е реклама, за която плаща правителството."

Федерико Фелини

I often use the metaphor of Perseus and the head of Medusa when I speak of science fiction. Instead of looking into the face of truth, you look over your shoulder into the bronze surface of a reflecting shield. Then you reach back with your sword and cut off the head of Medusa. Science fiction pretends to look into the future but it's really looking at a reflection of what is already in front of us. So you have a ricochet vision, a ricochet that enables you to have fun with it, instead of being self-conscious and superintellectual.

Рей Бредбъри

розета

За контакти: am__gul@abv.bg

Последно обновяване: 02.07.2013
gollum © 2013 г.