бутон за превъртане на галерията нагоре
бутон за превъртане на галерията надолу

В страничната лента се намират всички умалени изображения, изполвайте бутоните за движение нагоре или надолу. Ако натиснете с левия бутон на мишката върху текущо изображение, то ще се зареди в основния прозорец. Ако искате да го видите в цял размер, натиснете с левия бутон на мишката върху картинката в основния прозорец - цялото изображение ще се зареди в самосотятелен прозорец.