бутон за зареждане на предходната картинка бутон за затваряне на изображението бутон за зареждане на следващата картинка
картинката в нормален размер за разглеждане

Кандидат-студент юнак, запечатан в момента на (въображаемата му - вероятно докато бленува на банката в залатат за изпити) славна победа над страшния триглав змей на историческата наука.
Илюстрация за корицата на сборник с кандидат-студентски бисери, събрани от проф. Искра Баева.

Вълшебен древен замък, издигащ се над морските талази върху ерозирала скала. Вероятно отдавна изоставен и във всеки случай - отдавна далеч от погледа на средностатистическия любител на приключения и страстващ рицар (но пък може би готов за идващата епоха на туризма - кой знае?).

Облаци.

Картинка за корица на календар от далечната 2002-ра година. Първата ми поръчка за илюстрация.

Пейзаж с дърво и вода. 2002-ра.

Още един пейзаж - небесно око плюс дърво. 2002-ра.

Случаен крайпътен гоблин. 2002-ра.

Зло дърво тотемо-шаман.

Зимна приказка. Илюстрация за календар, 2002 г.

Пролет. Илюстрация за календар, 2002 г.

Още едно небесно око плюс дърво.

Приказен пейзаж.

Подозрителен орк.

Уверен в шмекерските си способности орк.

Подмостов трол, още с лишеи по него. Но си носи бухалката с пирон на нея.

Плашило. Илюстрация за календар, 2002 г.

Лято. Илюстрация за календар, 2002 г.

Коледа. Илюстрация за календар, 2002 г.

Двуглава ламя.

Юнак.

Зъл главулан.

Друг главулан-копиеносец

Главулан-щурмовак.

Гоблин, екипиран за сражение.

Стар орк, амбулатен шаман.

Орк - ловец на роби, препитаващ се и като крайпътен разбойник-обирджия.

Ядосан дървочовек.

Нападащ змейоран.

Смрадноиздишащ варгозмей.

Тритон-цар.

Стереотипичен орк.

Шлем на конник от тежката кирасирия.

Скица на пеш рицар щурмовак.

Скица на брониран секироносец.